Tremegd, de complete begeleiding van uw VVE

Er komen steeds meer appartementencomplexen in ons land. Ieder appartementencomplex is verplicht een vereniging op te richten waar alle bewoners deel van uit maken, een Vereniging van Eigenaren (VvE). In de wet is bepaald dat een VvE belast is met vele taken, taken die Tremegd de VvE uit handen neemt.

Voor veel Verenigingen van Eigenaren (VvE) blijkt het een lastige klus om de vereniging bij elkaar te houden. Veelal begint de vereniging vol enthousiasme, maar al snel blijkt dat de verantwoordelijkheden toch meer inhouden.

Wie organiseert de jaarlijkse ledenvergadering?
Hoe zorg je dat de verzekeringen up to date blijven?
Wie schrijft de bijzondere vergaderingen uit?
Hoe richt je de administratie inzichtelijk in?
Wie zorgt dat de notulen op tijd klaar zijn?
Wie coördineert de activiteiten?
Hoe ga je om met een eigenaar die zijn bijdrage niet op tijd betaald?
Hoe zorg je voor een meerjarenbegroting?
Wie regelt het onderhoud van het gebouw?
Wie…, hoe…, wat doen we als…?

Allemaal vragen waar Tremegd de antwoorden op weet. Tremegd zorgt er voor dat de dingen die moeten gebeuren binnen een VvE ook daadwerkelijk gebeuren. Tremegd voert zijn taken op een objectieve wijze uit. Immers, Tremegd heeft geen persoonlijke belangen binnen de VvE. Juist deze objectiviteit spreekt de klanten in het bijzonder aan.

Tremegd heeft een drietal pakketten samengesteld die tezamen of afzonderlijk in een abonnementsvorm kunnen worden aangeboden.
Het bestuur en beheer van de VvE. >>
De administratieve en financiële organisatie van de VvE. >>
Het onderhoud van het gebouw. >>